Omslag: Statsministerkuppet
  • ISBN 978-82-307-0002-0 / Heftet / Kr 369,-
  • KJØP

Ressurser/Resources:

Harald Berntsen

Harald Berntsen

Harald Berntsen

Statsministerkuppet

Under den brusende overflaten av frigjøringsrus og tilsynelatende nasjonal harmoni foregikk det i Norge i mai-junidagene 1945 en nådeløs kamp om makten.

De tyske okkupantene hadde i 1940 satt Stortinget til side og jaget den lovlige regjeringen Nygaardsvold på flukt over til England. Dermed åpnet det seg et politisk tomrom som ble fylt av personer som før krigen hadde stått på siden av det parlamentariske demokratiet og som bestaltet seg selv som hjemmefrontens sentrale ledelse.

Under krigen tumlet de med planer om å endre Grunnloven, og de lykkes i å presse Nygaardsvold-regjeringen til å love å gå av ved frigjøringen til fordel for en samlingsregjering uten grunnlag i Stortinget.

28. mai 1945 er fremdeles statsminister Nygaardsvold i England. Det forhindrer ikke at landsstyremøte i hans eget parti, Arbeiderpartiet, vedtar at hans regjering må erstattes av en midlertidig samlingsregjering. Den skal settes sammen etter stillingen i det siste valgte Stortinget av 1936, dvs. ha borgerlig flertall og borgerlig statsminister.

Drøye tre uker seinere har det motsatte skjedd: Landet styres nå av en samlingsregjering ledet av Arbeiderpartiets nye formann, Einar Gerhardsen, og med et flertall av statsråder fra Arbeiderpartiet og Norges kommunistiske parti.

Hva hadde skjedd? I denne historiske thrilleren følger Harald Berntsen begivenhetene fra dag til dag.

Harald Berntsen, f 1945
Historiker, forfatter og skribent med en rekke bokutgivelser bak seg. Han har utgitt flere store biografiske verk. Blant andre I malstrømmen, biografi over Nygaardsvold (Aschehoug 1991), To liv – én skjebne, over Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm (Aschehoug 1995) og Staurberaren, over Per Borten (Aschehoug 2007).

Harald Berntsen er mag.art. i historie med filosofi og sosialøkonomi støttefag.